Gamle kart over løpsterrengene som skal brukes kan bestilles og sendes over på pdf for 50,-.

For bestilling av kart, ta kontakt med Morten Bjerga Sundli:
Mail: morten.sundli@lyse.net
Tlf. 95471949

OBS! Disse kartene er sperret for trening, se terrengsperringene for mer informasjon.